پروکتوسکوپ یک ابزار پزشکی است که برای بررسی رکتوم و مقعد استفاده میشود. پروکتوسکوپ شامل یک لوله توخالی با منبع نور متصل به آن است که به پزشکان اجازه میدهد تا داخل راست روده و مقعد را ببینند. پروکتوسکوپ ممکن است برای تشخیص بیماری هایی مانند هموروئید، شقاق مقعد یا پولیپ رکتوم مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین میتواند برای انجام برخی روش ها مانند بیوپسی یا برداشتن توده های کوچک استفاده شود. در طول معاینه پروکتوسکوپی، بیمار معمولاً به پهلو دراز میکشد و در حالی که پزشک پروکتوسکوپ را به آرامی وارد مقعد میکند بیمار زانوهایش به سمت قفسه سینه میکشد. 

اگرچه این روش ممکن است برای برخی از بیماران ناراحت کننده یا خجالت آور باشد، اما به طور کلی زمانی که توسط یک متخصص پزشکی آموزش دیده انجام شود ایمن و نسبتاً بدون درد در نظر گرفته میشود.