ناحیه مقعد که به آن مقعد نیز گفته میشود، دهانه انتهای دستگاه گوارش است که از آن مواد زائد از بدن دفع میشوند. ناحیه مقعد بین باسن قرار دارد و از ماهیچه هایی تشکیل شده است که حرکات روده را کنترل میکنند. 

مقعد پوششی حساس دارد و میتواند به آسانی در شرایط مختلف و یا تحت تاثیر مواد مختلف تحریک شود یا آسیب ببیند. اقدامات بهداشتی منظم مانند پاک کردن و شست و شوی کامل پس از اجابت به حفظ سلامتی در این ناحیه کمک میکند.