بی حسی موضعی نوعی بی حسی است که تنها قسمت خاصی از بدن را بی حس میکند. بی حسی موضعی معمولاً از طریق تزریق یا استفاده موضعی دارو انجام میشود و با مسدود کردن تکانه های عصبی به ناحیه آسیب دیده عمل میکند. بی حسی موضعی اجازه میدهد تا روش های جراحی جزئی بدون احساس درد یا ناراحتی بیمار انجام شود. 

بی‌ حسی موضعی معمولاً برای کارهای دندان‌پزشکی، بیوپسی پوست و جراحی‌های پلاستیکی جزئی استفاده میشود. در حالی که به طور کلی بی حسی موضعی بی خطر در نظر گرفته میشود، ممکن است برخی از عوارض جانبی مانند بی حسی موقت و سوزن سوزن شدن در ناحیه آسیب دیده وجود داشته باشد. 

در موارد نادر، واکنش های آلرژیک ممکن است رخ دهد. به طور کلی، بی حسی موضعی یک روش ایمن و موثر برای مدیریت درد در طی برخی از روش های پزشکی ارائه میدهد.