جراحی یک روش پزشکی است که شامل بریدن بدن بیمار برای درمان یا تشخیص بیماری است. جراحی به دلایل مختلفی مانند برداشتن تومورها، ترمیم جراحات یا اصلاح ناهنجاری ها انجام میشود. روش های جراحی معمولاً توسط متخصصان پزشکی آموزش دیده با استفاده از ابزارها و تجهیزات تخصصی در محیط اتاق عمل انجام میشود. 

بسته به پیچیدگی جراحی، بیماران ممکن است نیاز به بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی داشته باشند تا ناحیه تحت عمل بی حس شود. پس از جراحی، بیماران اغلب مجبورند برای مدتی در بیمارستان بمانند تا بهبود یابند و مراقبت های مداوم از کادر پزشکی دریافت کنند.

در حالی که جراحی میتواند یک گزینه درمانی نجات دهنده برای بسیاری از شرایط باشد، اما خطرات و عوارض بالقوه را نیز به همراه دارد.


منبع :

https://www.britannica.com/science/surgery-medicine