کاندوم یک روش بسیار موثر برای جلوگیری از انتقال زگیل تناسلی است. با ایجاد یک مانع فیزیکی بین شرکای جنسی به طور قابل توجهی خطر تماس پوست به پوست را کاهش میدهد. درنتیجه کاندوم میتواند از انتشار ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) که باعث زگیل تناسلی میشود تا حدودی پیشگیری کند. 

در حالی که کاندوم نمیتواند محافظت قطعی در برابر HPV ایجاد کند، اما تا حدودی باعث محافظت شما در برابر HPV میشود. کاندوم علاوه بر محافظت در برابر زگیل تناسلی، باعث محافظت در برابر بسیاری دیگر از عفونت های مقاربتی (STIs) نیز میشود. در صورت استفاده مداوم و صحیح، کاندوم میتواند ابزار مهمی برای حفظ سلامت جنسی و جلوگیری از گسترش بیماری های مقاربتی در افراد فعال جنسی باشد.