افراد فعال از نظر جنسی افرادی هستند که با یک یا چند شریک به فعالیت جنسی میپردازند. این فعالیت میتواند طیف وسیعی از رفتارها را شامل شود، از بوسیدن و لمس صمیمی تا رابطه جنسی. افراد ممکن است در سنین مختلف و به دلایل مختلف از نظر جنسی فعال شوند، مانند کشف تمایلات جنسی، جستجوی لذت، یا ایجاد ارتباطات عاطفی با دیگران. 

برخی از افراد فعال جنسی ممکن است استفاده از محافظ را برای جلوگیری از بارداری ناخواسته یا عفونت های مقاربتی (STIs) انتخاب کنند، در حالی که دیگران ممکن است این کار را انجام ندهند که تصمیم اشتباهی است. در نهایت، تصمیم برای شرکت در فعالیت جنسی یک تصمیم شخصی است که باید با دقت و توجه به خود و دیگران گرفته شود.