عود بیماری، ظهور مجدد علائم بیماری پس از یک دوره بهبودی است. عود مجدد میتواند در بیماری های مختلف از جمله سرطان، بیماری های روانی و اختلالات خود ایمنی رخ دهد. عود ممکن است به دلیل درمان ناقص، مقاومت در برابر درمان، یا استعداد ژنتیکی رخ دهد. 

در برخی موارد، عوامل سبک زندگی مانند رژیم غذایی و ورزش میتواند بر احتمال عود تأثیر بگذارد. تشخیص زودهنگام و درمان سریع برای مدیریت بیماری عودکننده و جلوگیری از عوارض بسیار مهم است. بیماران با سابقه عود ممکن است نیاز به مراقبت و نظارت مداوم داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که علائم جدید به سرعت برطرف میشود.