سرکوب سیستم ایمنی وضعیتی است که در آن توانایی سیستم ایمنی برای مبارزه با عفونت ها و بیماری ها ضعیف یا سرکوب میشود. این وضعیت ممکن است به طور طبیعی رخ دهد، مانند نوزادانی که سیستم ایمنی آنها هنوز به طور کامل رشد نکرده است، یا میتواند ناشی از داروهایی باشد که سیستم ایمنی را سرکوب میکنند، مانند داروهای شیمی درمانی که برای درمان سرطان استفاده میشود. 

سرکوب سیستم ایمنی همچنین میتواند در نتیجه یک بیماری خودایمنی رخ دهد که در آن بدن به اشتباه به سلول ها و بافت های سالم خود حمله میکند. افرادی که تحت پیوند عضو قرار گرفته اند ممکن است به داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی نیز نیاز داشته باشند تا از رد عضو جدید توسط بدنشان جلوگیری شود. 

در حالی که سرکوب سیستم ایمنی میتواند در موقعیت‌های پزشکی خاص مفید باشد، اما ممکن است افراد را در برابر عفونتها و سایر بیماریهایی که در غیر این صورت مستعد ابتلا به آن‌ها نبوده‌اند، آسیب‌پذیر کند.


منبع :

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/immunosuppression