دوره نقاهت بسته به نوع آسیب یا جراحی میتواند متفاوت باشد. صدمات جزئی ممکن است فقط به چند روز استراحت و مدیریت درد نیاز داشته باشند، در حالی که جراحی های بزرگ ممکن است به هفته ها یا حتی ماه ها توانبخشی و فیزیوتراپی نیاز داشته باشند. 

مهم است که توصیه های پزشک خود را برای بهبودی دنبال کنید و بیش از حد به خود فشار نیاورید، زیرا این امر میتواند منجر به عوارض یا مشکلات بیشتر شود. استراحت، تغذیه مناسب و ورزش مناسب همگی میتوانند به بهبود سریعتر و موفقیت آمیزتر و درمان کامل بیماری کمک کنند.