تبخال دهان یک عفونت ویروسی است که توسط ویروس هرپس سیمپلکس ایجاد میشود. مشخصه آن تبخال یا تاول روی دهان یا اطراف آن است که میتواند دردناک و خارش دار باشد. این ویروس از طریق تماس پوست به پوست با فرد مبتلا و همچنین از طریق اشتراک ظروف، حوله یا سایر وسایل شخصی منتقل میشود. 

در حالی که هیچ درمانی برای تبخال دهان وجود ندارد، داروهای ضد ویروسی میتوانند به مدیریت علائم و کاهش دفعات شیوع کمک کنند. برای جلوگیری از شیوع ویروس، مهم است که از تماس نزدیک با دیگران در هنگام تجربه شیوع بیماری خودداری کنید.