ندول یک توده کوچک و جامد است که میتواند در قسمت های مختلف بدن ایجاد شود. ندول ها میتوانند خوش خیم یا بدخیم باشند و ممکن است به عنوان علامت یک بیماری زمینه ای مانند آرتریت، اختلالات تیروئید یا سرطان ظاهر شوند. 

بسته به محل و اندازه آنها، ندول ها میتوانند باعث ناراحتی، درد یا اختلال در عملکرد طبیعی بدن شوند. درمان ندول ها بسته به علت زمینه ای و شدت علائم متفاوت است، اما ممکن است شامل دارو، جراحی یا سایر مداخلات باشد. نظارت منظم و مراقبت های بعدی اغلب برای اطمینان از مدیریت مناسب ندول ها در طول زمان توصیه میشود.