Imiquimod-Topical  یا ایمی کیمود دارویی است که برای درمان انواع خاصی از بیماری های پوستی مانند کراتوز اکتینیک، کارسینوم سلول بازال سطحی و زگیل تناسلی استفاده میشود. ایمی کیمود با تحریک سیستم ایمنی بدن برای حمله به سلول های غیر طبیعی روی سطح پوست عمل میکند. 

ایمی کیمود مستقیماً در ناحیه آسیب دیده اعمال میشود و فقط باید طبق دستور پزشک یا تحت نظر داروساز استفاده شود. عوارض جانبی رایج شامل قرمزی، تورم، خارش و سوزش در محل استفاده است. در موارد نادر، واکنش ‌های شدید تری مانند تاول یا زخم پوستی ممکن است رخ دهد. اگر در هنگام استفاده از این دارو علائم غیرعادی را تجربه کردید، فوراً به پزشک مراجعه کنید.