سیستم ایمنی شبکه پیچیده‌ای از سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها است که با هم کار میکنند تا از بدن در برابر مهاجمان مضر مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها و انگل‌ها محافظت کنند. با این حال، مواردی وجود دارد که سیستم ایمنی ممکن است به درستی عمل نکند که منجر به ضعف های مختلف میشود. 

یکی از نقاط ضعف رایج اختلالات نقص ایمنی است که میتواند از جهش های ژنتیکی یا بیماری های اکتسابی مانند HIV/AIDS ناشی شود. ضعف دیگر بیماری های خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی به جای مهاجمان خارجی به سلول های سالم بدن حمله میکند. 

علاوه بر این، استرس مزمن، تغذیه نامناسب، کمبود خواب و برخی داروها نیز میتوانند توانایی سیستم ایمنی را برای مبارزه با عفونت ها تضعیف کنند. مهم است که یک سبک زندگی سالم را حفظ کنید و اگر مشکوک هستید که سیستم ایمنی شما به خطر افتاده است، به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.


منبع :


https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentID=123&ContentTypeID=134#:~:text=Your%20immune%20system%20can%20also,most%20people%20can%20fight%20off.