بستری شدن در بیمارستان تجربه ای است که میتواند هم دلهره آور و هم ضروری باشد. این تجربه شامل بستری شدن در بیمارستان برای درمان پزشکی، معاینه یا جراحی است. بسته به دلیل بستری شدن در بیمارستان، بیماران ممکن است چند روز یا چند هفته در بیمارستان بمانند. 

در طول اقامت خود، بیماران توسط پزشکان، پرستاران و سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی که برای ارائه درمان تخصصی آموزش دیده اند، مراقبت خواهند شد. بستری شدن در بیمارستان میتواند بر سلامت جسمی و روحی بیماران تأثیر بگذارد، اما همچنین میتواند فرصتی برای آنها باشد تا مراقبت‌هایی را که برای بهبودی پس از بیماری یا جراحت نیاز دارند دریافت کنند. 

در حالی که هیچ کس نمیخواهد در بیمارستان بستری شود، اغلب گام مهمی در حرکت به سمت بهبودی و بازیابی سلامتی است.