جراحت درد و آسیبی است که در اثر ضربه جسمی به بدن وارد میشود. جراحت از بریدگی ها و کبودی های جزئی تا آسیب های جدی تر مانند شکستگی استخوان ها، پارگی رباط ها یا ضربه به سر را شامل میشود. صدمات میتواند ناشی از تصادف، سقوط، فعالیت های ورزشی، حوادث محل کار یا آسیب عمدی باشد. 

شدت آسیب به عوامل مختلفی مانند نوع آسیب، محل آسیب، سن و سلامت کلی فرد و سرعت دریافت مراقبت های پزشکی بستگی دارد. درمان جراحات معمولاً شامل استراحت، دارو برای تسکین درد، فیزیوتراپی و در برخی موارد جراحی است. 

در حالی که بسیاری از آسیب ها جزئی هستند و با گذشت زمان و مراقبت مناسب به خودی خود بهبود می یابند، سایر آسیب ها ممکن است اثرات طولانی مدتی بر توانایی های فیزیکی و کیفیت زندگی فرد داشته باشند.


منبع :

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/injury