تغییرات هورمونی به تغییراتی در سطح هورمون‌ های بدن اشاره دارد که میتواند بر طیفی از فرآیند های فیزیکی و احساسی تأثیر بگذارد. این تغییرات ممکن است توسط عوامل مختلفی مانند بلوغ، یائسگی، بارداری، استرس یا برخی شرایط پزشکی ایجاد شود. 

هورمون ها نقش مهمی در تنظیم عملکرد های بدن مانند رشد و تکامل، متابولیسم، خلق و خو، رفتار و تولید مثل دارند. هنگامی که سطح هورمون ها در نوسان است، میتواند منجر به علائمی مانند نوسانات خلقی، خستگی، افزایش یا کاهش وزن، گرگرفتگی، چرخه های قاعدگی نامنظم و کاهش میل جنسی شود. 

درک تغییرات هورمونی برای مدیریت علائم و حفظ سلامت و تندرستی کلی مهم است.


منبع :

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22673-hormonal-imbalance