استرس پاسخ طبیعی بدن به تهدیدها یا چالش هاست. استرس میتواند هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی ظاهر شود و باعث علائمی مانند افزایش ضربان قلب، تنش عضلانی، اضطراب، تحریک پذیری و مشکل در تمرکز شود. 

در حالی که برخی از استرس ها میتوانند در انگیزه دادن ما به اقدام مفید باشند، استرس مزمن یا بیش از حد میتواند اثرات منفی بر سلامت و رفاه و آسایش ما داشته باشد. 

تکنیک های مدیریت استرس مانند ورزش، مدیتیشن و کسب حمایت از اطرافیان میتواند به کاهش تاثیر استرس بر زندگی ما کمک کند.