قاعدگی یک فرآیند طبیعی است که در بدن زنان معمولا به صورت ماهانه اتفاق می افتد. در طول قاعدگی، پوشش داخلی رحم از طریق کانال واژن به شکل خون و مایعات دیگر ریخته میشود. این فرآیند با تغییرات هورمونی در بدن آغاز میشود و معمولاً چند روز طول میکشد.

در حالی که قاعدگی میتواند برای برخی زنان ناراحت کننده یا حتی دردناک باشد، بخش مهمی از سلامت باروری است. قاعدگی به عنوان شاخصی از باروری است و میتواند بینشی در مورد سلامت و تندرستی کلی ارائه دهد. بسیاری از زنان از محصولات قاعدگی مانند پد یا تامپون برای مدیریت قاعدگی خود استفاده میکنند، اما گزینه‌های جایگزینی مانند کاپ قاعدگی یا لباس‌های زیر پریود نیز وجود دارد.

به طور کلی، قاعدگی یک عملکرد طبیعی و ضروری بدن است که نقش بسزایی در سلامت و تندرستی زنان دارد.


منبع :

https://medlineplus.gov/menstruation.html#:~:text=Menstruation%2C%20or%20period%2C%20is%20normal,tissue%20from%20inside%20the%20uterus.