خونریزی از ناحیه تناسلی می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله قاعدگی، آسیب یا ضربه، عفونت، عدم تعادل هورمونی و برخی شرایط پزشکی باشد. برای تعیین علت اصلی خونریزی و دریافت درمان مناسب، مهم است که با دکتر دیانا حسینی بهترین فوق تخصص زنان مشهد صحبت کنید. 

در برخی موارد، خونریزی از ناحیه تناسلی ممکن است نشانه یک بیماری جدی تر مانند سرطان دهانه رحم یا آندومتریوز باشد. اگر خونریزی مداوم یا شدید، درد شکم، تب یا سایر علائم نگران کننده را تجربه کردید، مهم است که به دنبال مراقبت های پزشکی باشید. 

تشخیص و درمان زودهنگام میتواند نتایج بسیاری از بیماری هایی را که باعث خونریزی از ناحیه تناسلی میشوند، بهبود بخشد.


منبع :

https://www.healthdirect.gov.au/vaginal-bleeding#:~:text=Vaginal%20bleeding%20normally%20occurs%20about,injury%20and%20using%20hormonal%20contraception.