پاپ اسمیر یک روش پزشکی است که برای غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان استفاده میشود. در طول آزمایش پاپ اسمیر، توسط دکتر دیانا حسینی بهترین فوق تخصص زنان مشهد و با استفاده از یک برس یا کاردک کوچک، سلول های دهانه رحم جمع آوری میشود. سپس این سلول ها برای هر گونه ناهنجاری یا علائم سرطان زیر میکروسکوپ بررسی میشوند. 

پاپ اسمیر ابزار مهمی در تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم است. توصیه میشود که زنان از سن 21 سالگی یا زودتر از آن در صورت داشتن فعالیت جنسی شروع به انجام پاپ اسمیر منظم کنند. 

فراوانی پاپ اسمیر به عوامل خطر فردی و سابقه پزشکی بستگی دارد، اما بیشتر زنان باید هر سه سال یک بار تست پاپ اسمیر را انجام دهند. 

اگرچه این روش ممکن است برای برخی از زنان ناراحت کننده یا خجالت آور باشد، اما راهی سریع و نسبتاً بدون درد برای محافظت در برابر سرطان دهانه رحم است.


منبع :

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/pap-smear