درمان سرپایی نوعی مراقبت پزشکی است که نیازی به یک شب اقامت ندارد. بیماران در طول روز تحت درمان قرار میگیرند و عصرها به خانه باز میگردند. درمان سرپایی میتواند برای شرایط مختلفی از جمله اختلالات سلامت روان، سوء مصرف مواد و بیماری های مزمن استفاده شود. برخی از انواع رایج درمان سرپایی شامل جلسات درمانی، مدیریت دارو و تست های تشخیصی است. 

درمان سرپایی اغلب مقرون به صرفه تر از مراقبت های بستری است، زیرا بیماران نیازی به پرداخت هزینه اتاق و غذا ندارند. علاوه بر این، درمان سرپایی به بیماران این امکان را میدهد تا در عین حال که مراقبت های پزشکی لازم را دریافت میکنند، روال عادی روزانه خود را حفظ کنند. 

با این حال، درمان سرپایی ممکن است برای همه بیماران، به ویژه بیمارانی که نیاز به مراقبت های شدید یا شبانه روزی دارند، مناسب نباشد.


منبع :

https://www.sgu.edu/blog/medical/inpatient-versus-outpatient/