بیماری مزمن یک وضعیت پزشکی طولانی مدت و پایدار است که یک سال یا بیشتر طول میکشد. برخی از نمونه های رایج بیماری های مزمن عبارتند از دیابت، بیماری قلبی، سرطان و آرتریت. این نوع بیماری ها قابل مدیریت هستند اما قابل درمان نیستند و اغلب به مراقبت و مدیریت مداوم پزشکی برای حفظ کیفیت زندگی نیاز دارند. 

بیماریهای مزمن میتوانند تأثیر قابل توجهی بر سلامت جسمی و روانی افراد و همچنین توانایی آنها برای کار و مشارکت در فعالیت‌های روزانه داشته باشند. راهبردهای مدیریتی ممکن است شامل دارو، تغییرات سبک زندگی مانند رژیم غذایی و ورزش، فیزیوتراپی و معاینات منظم با متخصصان مراقبت های بهداشتی باشد. 

برای افراد مبتلا به بیماری های مزمن مهم است که از نزدیک با تیم مراقبت های بهداشتی خود برای ایجاد یک برنامه درمانی جامع که به تمام جنبه های سلامت و رفاه آنها توجه میکند، همکاری کنند.