دیواره های واژن عضلانی و انعطاف پذیر هستند. دیواره های واژن با غشاهای مخاطی پوشانده شده اند که مایعاتی ترشح میکنند تا ناحیه واژن را مرطوب و سالم نگه دارند. دیواره های واژن میتوانند در طول فعالیت جنسی، زایمان و سایر فعالیت های بدنی منبسط و منقبض شوند.


منبع :

https://www.healthline.com/human-body-maps/vagina#anatomy-and-function