اشعه ماوراء بنفش یا اشعه یو وی نوعی از تابش الکترومغناطیسی است که طول موج کمتری نسبت به نور مرئی دارد اما از اشعه ایکس بیشتر است. میتوان آن را بر اساس طول موج به سه دسته UVA، UVB و UVC تقسیم کرد. UVA  طولانی ترین طول موج را دارد و کمترین ضرر را برای انسان ایجاد میکند، در حالی که UVB انرژی بیشتری دارد و میتواند باعث آفتاب سوختگی و آسیب پوست شود. 

UVC  کوتاه ترین طول موج را دارد و خطرناک ترین شکل اشعه ماوراء بنفش است، اما بیشتر آن توسط جو زمین جذب میشود بنابراین به مقدار قابل توجهی به سطح زمین نمیرسد. اشعه ماوراء بنفش توسط خورشید تولید میشود و میتواند توسط منابع مصنوعی مانند تخت های برنزه کننده و چراغ های سیاه منتشر شود. 

در حالی که قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش برای تولید ویتامین D و سایر فرآیندهای بیولوژیکی ضروری است، قرار گرفتن در معرض بیش از حد میتواند منجر به سرطان پوست و سایر مشکلات سلامتی شود.