پودوفیلوتوکسین یک عصاره طبیعی است که در برخی از گیاهان از جمله مایاس و ترنجبین یافت میشود. پودوفیلوتوکسین قرن‌هاست که برای درمان بیماری‌های مختلف، از جمله زگیل و سایر رشدهای پوستی استفاده میشود. پودوفیلوتوکسین با مهار تقسیم و رشد سلولی عمل میکند که باعث میشود در درمان این نوع شرایط موثر باشد. 

پودوفیلوتوکسین به صورت کرم یا محلول موضعی در دسترس است و فقط باید تحت راهنمایی یک متخصص پزشکی استفاده شود. در حالی که پودوفیلوتوکسین میتواند در درمان برخی از بیماری های پوستی موثر باشد، اما میتواند عوارض جانبی مانند تحریک و قرمزی در محل استفاده داشته باشد.