پرتوهای مادون قرمز نوعی تابش الکترومغناطیسی هستند که طول موج‌های بلندتری نسبت به نور مرئی دارند. پرتوهای مادون قرمز با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند، اما با استفاده از تجهیزات ویژه مانند دوربین های مادون قرمز قابل تشخیص هستند. 

تشعشعات مادون قرمز از تمام اجسام با دمای بالای صفر مطلق ساطع میشود و میتوان از آن برای اهداف مختلفی مانند گرمایش، پخت و پز و ارتباطات استفاده کرد. همچنین معمولاً در تصویربرداری پزشکی، سیستم های امنیتی و نظارت بر محیط زیست استفاده میشود. 

بدن انسان همچنین تشعشعات مادون قرمز ساطع میکند، به همین دلیل است که دوربین های تصویربرداری حرارتی میتوانند تفاوت دمای بدن را تشخیص دهند و به تشخیص برخی شرایط کمک کنند.