اندام تناسلی یک ساختار پیچیده و بسیار تخصصی است که نقش مهمی در تولید مثل و لذت جنسی دارد. بسته به گونه میتواند اشکال مختلفی داشته باشد، اما در انسان معمولاً از آلت تناسلی یا واژن، همراه با ساختارهای مرتبط مانند کلیتوریس، بیضه ها و کیسه بیضه و تخمدان ها تشکیل شده است. 

این اندام‌ها مسئول تولید و آزادسازی گامت‌ها (اسپرم و تخمک) هستند که در حین مقاربت جنسی با هم ترکیب میشوند و یک تخمک بارور شده را تشکیل میدهند که به یک فرد جدید تبدیل میشود. اندام های تناسلی علاوه بر عملکرد تولید مثلی، نقش مهمی در برانگیختگی و لذت جنسی ایفا میکنند، زیرا دارای پایانه های عصبی متعددی هستند که به تحریک پاسخ میدهند.

 به طور کلی، اندام تناسلی یک بخش ضروری از زیست شناسی انسان است که تاریخچه ای غنی از اهمیت فرهنگی و تحقیقات علمی دارد.