سیتولوژی مطالعه سلول ها، ساختار، عملکرد و رفتار آنهاست. سیتولوژی شامل بررسی سلول ها در زیر میکروسکوپ برای شناسایی هر گونه ناهنجاری یا تغییری است که ممکن است نشان دهنده بیماری یا سایر مشکلات سلامتی باشد. سیتولوژی در بسیاری از زمینه های پزشکی از جمله تشخیص سرطان، آزمایشات قبل از تولد و تشخیص بیماری های عفونی مخصوصا بیماری های عفونی واژن زنان استفاده میشود. 

علاوه بر کاربردهای پزشکی، سیتولوژی همچنین در تحقیقات برای مطالعه فرآیندهای سلولی و توسعه درمان های جدید برای بیماری ها استفاده میشود. زمینه سیتولوژی در سال های اخیر با توسعه فن آوری ها و تکنیک های جدید که امکان تجزیه و تحلیل دقیق تر سلول ها را در سطح مولکولی فراهم میکند، پیشرفت چشمگیری داشته است.


منبع :

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/cytology#:~:text=What%20is%20cytology%3F,other%20screening%20and%20diagnostic%20areas.