بیماری های خوش خیم شرایط پزشکی هستند که غیرسرطانی هستند و خطری برای زندگی ندارند. این نوع بیماری ها هنوز هم ممکن است باعث ناراحتی شوند، اما تهدید کننده زندگی محسوب نمیشوند. برخی از نمونه های بیماری های خوش خیم عبارتند از فیبروم، کیست و خال. 

در حالی که این شرایط ممکن است نیاز به درمان یا نظارت داشته باشند، معمولاً به روش‌های تهاجمی مانند جراحی یا شیمی‌درمانی نیاز ندارند. توجه به این نکته ضروری است که اگرچه بیماری های خوش خیم سرطانی نیستند، اما هنوز هم باید توسط یک متخصص پزشکی که در زمینه بیماری مربوطه فعالیت دارد تحت نظر باشید. 

معاینات و غربالگری های منظم میتواند به تشخیص هر گونه تغییر در وضعیت کمک کند و این اطمینان را به شما بدهد که در صورت هرگونه تغییر در وضعیت بیماری به سرعت از آن مطلع خواهید شد.