پمادهای ضد باکتری به یک انتخاب محبوب برای درمان بریدگی ها و زخم های جزئی تبدیل شده اند. این پماد ها باکتری های روی سطح پوست که میتوانند باعث عفونت شوند را از بین میبرند. پمادهای ضد باکتری معمولاً حاوی موادی مانند نئومایسین، باسیتراسین یا پلی میکسین B هستند. 

در حالی که استفاده از آنها به طور کلی بی خطر است، مهم است که در استفاده از آنها به دستورالعمل پزشک یا داروساز عمل کنید و از استفاده بیش از حد خودداری کنید. استفاده بیش از حد از پمادهای ضد باکتری میتواند منجر به مقاومت آنتی بیوتیکی شود و درمان عفونت را در آینده دشوارتر کند. 

علاوه بر این، برخی از افراد ممکن است واکنش آلرژیک به این پمادها را تجربه کنند، بنابراین مهم است که پس از استفاده از آنها مراقب علائم قرمزی یا تورم باشید. به طور کلی، پمادهای ضد باکتری میتوانند ابزار مفیدی برای جلوگیری از عفونت و بهبودی باشند، اما مهم است که از آنها به درستی و تنها در مواقع ضروری استفاده کنید.