اندام تناسلی

اندام تناسلی

/genital-organ

اندام تناسلی یک ساختار پیچیده و بسیار تخصصی است که نقش مهمی در تولید مثل و لذت جنسی دارد. بسته به گونه میتواند اشکال مختلفی داشته باشد، اما در انسان معمولاً از آلت تناسلی یا واژن، همراه با ساختارهای مرتبط مانند کلیتوریس، بیضه ها و تخمدان ها تشکیل شده است. این اندام‌ها مسئول تولید و آزادسازی گامت‌ها (اسپرم و تخمک) هستند که در حین مقاربت جنسی با هم ترکیب میشوند و یک تخمک بارور شده را تشکیل میدهند که به یک فرد جدید تبدیل میشود.